EpoTrack - Dataregistratie

Het registreren van wie, wat, waar en hoe de gladheidsbestrijding is uitgevoerd, wordt steeds belangrijker. Denk aan de controle, facturering en aansprakelijkheid.


Epotrack is Epoke’s systeem ten behoeve van deze dataregistratie. De hardware bestaat uit een kleine module met een GRPR-modem en GPS antenne.

Per module wordt o.a. geregistreerd:
- route
- datum
- tijdstip
- snelheid
- strooien aan/uit
- dosering
- breedte
- symmetrie instelling
- uitgebracht kilogram zout
- uitgebracht liters dooimiddel

Deze data wordt verzonden naar een server. Via een website is deze data met elke computer met internet in te zien. Update van software en kaarten is niet meer nodig, dit gebeurt op de server. Schuitemaker heeft een helpdesk met met specialisten in dienst, om u te helpen bij eventuele problemen.

GEGEVENSVERZAMELING

EpoTrack is de oplossing voor gegevensverzameling. Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik. U als eindgebruiker heeft een volledig overzicht van de strooiers en gegevens, hetgeen een efficiënte werksituatie teweegbrengt.

EpoTrack kan op alle soorten voertuigen worden gemonteerd. EpoTrack is de gps-unit die wordt gebruikt voor het verzamelen van strooigegevens. Een wereldwijd geschikt systeem, ontwikkeld door Epoke. Deze unit kan op alle soorten voertuigen worden gemonteerd.

Neem voor meer informatie contact op met onze verkopers van Industrial of mail naar info@svgroup.nl