Rapide met NIR-applicatie

NIR-sensor

De mineralenkringloop maakt het meten en wegen van voercomponenten steeds belangrijker. Met het oog op deze ontwik keling introduceert Schuitemaker de NIR-sensor in combinatie met weging op de Rapide opraapwagens.

Meten en uitlezen

De NIR-sensor meet middels infrarood spectroscopie het droge stofgehalte; in combinatie met gewichtsmeting kan exact per lading en per perceel de opbrengst bepaald worden. De NIR-sensor wordt vlak achter de invoer geplaatst, dus waar de persdichtheid het grootst en het meest constant is. Wanneer de sensor operationeel is, kan men het gewas dat geladen wordt direct analyseren, het drogestofgehalte kan worden afgelezen op de terminal in de trekker.

Inzicht in bemesting

Met behulp van Field Track & Trace software wordt de verkregen data centraal opgeslagen. Alle gegevens worden draadloos, via een modem met SIM-kaart, verzonden naar deze zogenaamde “Cloud”. Met deze gegevens kan per perceel, en ook binnen een perceel, inzicht verkregen worden. De toekomstvisie is dat middels de opbrengstkaart in een later stadium specifiek bemest kan worden.

Weegcellen

Om de met de NIR-sensor gemeten droge stofgehaltes te vertalen naar kilogram drogestof en tevens de bruto grasopbrengst te bepalen, is de Rapide opraapwagen voorzien van weegcellen. Schuitemaker kent hiervoor verschillende systemen. Naast het jarenlang beproefde concept met ronde weegcellen op de Rapide V voerdoseerwagen, kent Schuitemaker nu ook een systeem waarbij bij een pendeltandem weegblokken tussen het chassis en tandem geplaatst worden. Bij hydraulisch geveerde wagens (bijvoorbeeld tridem) worden weegpennen in de cilinderbevestiging aangebracht. Bij alle modellen met weeginrichting wordt tevens een weegcel in het trekoog geplaatst.

Meetkoffer (optioneel)

Naast de NIR-applicatie op de Rapide, levert Schuitemaker ook een mobiel Agri-NIR meetstation voor het meten van drogestof en andere voedingscomponenten. Met dit meetstation kan op locatie het drogestofgehalte van het gewas gemeten worden.