Calcium en natriumchloride mengsystemen

Voor het gebruik van calcium en natriumchloride oplossingen heeft Schuitemaker ook passende menginstallaties.

Wanneer gekozen is voor calciumchloride als pekeloplossing, biedt een calcium menginstallatie de mogelijkheid deze in de markt gebruikelijk 33% oplossing te vermengen met (leiding)water tot een 16%-oplossing. Door het vermengen van de 33% oplossing kan de capaciteit vergroot worden met 100% en het geeft betere en snellere resultaten bij matig tot strenge vorst en ijzel.

Deze concentratie is door de gebruiker/beheerder te verhogen, zodat bij elk weertype de ideale oplossing gebruikt kan worden. De menginstallatie controleert automatisch en continu de uitgebrachte concentratie en zal indien nodig bijregelen. Hiervoor is er een menginstallatie, opslag, vulleiding, waterbron en/of waterleiding nodig. Dit systeem valt tevens te combineren met een wasplaats wanneer er gebruikt gemaakt wordt van een hydrofoor.
Op deze wijze wordt de investering verdeelt over twee toepassingen.


Neem voor meer informatie contact op met onze verkopers van Industrial of mail naar info@svgroup.nl