Privacyverklaring

SVgroup B.V. (Schuitemaker Machines B.V. | Veenhuis Machines B.V. | Schuitemaker Industrial B.V. | Innovado B.V.), verder aangeduidt als SVgroup), hecht grote waarde aan een correcte omgang met persoonsgegevens. Wij behandelen en beschermen de door u verstrekte persoonsgegevens dan ook met grote zorgvuldigheid.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens SVgroup verzamelt en op welke transparante en betrouwbare wijze SVgroup de van u verzamelde persoonsgegevens verwerkt en gebruikt en desgewenst op verzoek adequaat en correct verwijderd. U kunt deze vinden op onze websites www.sr-schuitemaker.nl, www.sr-schuitemaker.com, www.veenhuis.com en www.schuitemaker-landtechnik.de.

Wij conformeren ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

WAAROM VERWERKT SVGROUP UW PERSOONSGEGEVENS?

Er zijn verschillende redenen waarom SVgroup uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Vanuit haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt SVgroup contactgegevens, waaronder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Voor de websites die SVgroup beheert, bewaren wij gegevens om deze websites te analyseren en qua werking te optimaliseren. Hiervoor wordt statistisch onderzoek uitgevoerd waarbij vermeldt dat de onderzoeksresultaten op geen enkele manier tot individuele personen zijn te herleiden en worden deze ook niet aan derden verstrekt. SVgroup maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoe bezoekers onze websites gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van SVgroup zijn bij Google zoekresultaatpagina’s. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (geanonimiseerd IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het privacybeleid van Google vindt u hier (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/). Ook treft u het privacybeleid van Google Analytics hier aan https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de website aan Schuitemaker te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SVgroup heeft hier geen invloed op en hebben wij Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via (eigen) social mediakanalen, tracht Schuitemaker rekening te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten. SVgroup volgt actief social media kanalen als Facebook, YouTube en blogs. Wij volgen en nemen deel aan discussies en beantwoorden relevante vragen. Schuitemaker behoudt zich het recht voor om niet op iedere opmerking of vraag te antwoorden en kunnen er geen rechten worden ontleend aan het wel of niet inhoudelijk reageren door ons. SVgroup maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, waardoor wij toegang hebben tot door bezoekers (deels) getoonde persoonlijke gegevens. Wanneer u met ons communiceert via onze social mediakanalen (bij plaatsen van commentaar of ons volgen middels klikken van de like-knop), dan is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens van u kunnen zien. Wij wijzen u erop dat deze privacy-verklaring geldt voor de persoonsgegevens die SVgroup zelf verwerkt. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacy-statements van de betreffende websites van toepassing.
  • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen en uw gegevens te laten verwijderen.
  • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard door de SVgroup, om de beschreven doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van de e-mailnieuwsbrief blijven uw gegevens bewaard zolang u staat ingeschreven. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan in het toegezonden emailbericht. Om de functionaliteit van onze website te optimaliseren en om de website te analyseren worden uw (geanonimiseerde) gegevens niet langer dan 48 maanden bewaard of voor zo lang als u uw toestemming heeft gegeven. 

WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

SVgroup schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers). Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten (wij maken bijvoorbeeld gebruik van het programma MailPlus van softwareleverancier Spotler voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Bekijk de privacyverklaring van MailPlus hier: https://spotler.com/privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden hier: https://spotler.com/disclaimer). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor SVgroup en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Met deze derden worden door SVgroup verwerkersovereenkomsten afgesloten. Uitsluitend indien SVgroup hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. SVgroup zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en onrechtmatige verwerking, maakt SVgroup gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

SCHUITEMAKER EN WEBSITES VAN DERDEN

Op de websites van SVgroup kunt u links aantreffen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van de desbetreffende website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

SVgroup behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SVgroup een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SVgroup uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

VRAGEN, KLACHTEN, INZAGE OF VERZOEK TOT WIJZIGING GEGEVENS

Als u wilt weten welke persoonsgegevens SVgroup van u verzamelt en gebruikt, kunt u ons vragen om hiervan een overzicht toe te sturen. Wij verzoeken u dan wel om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kunt u doen door een email te sturen naar info@svgroup.nl ter attentie van Marketing. SVgroup zal binnen vier (4) weken schriftelijk op uw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als u op grond van het verstrekte overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen. Ook daarop zullen wij binnen vier (4) weken reageren. Voor vragen over onze privacyverklaring of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering, dan kunt u contact met ons opnemen:

SVgroup B.V. | Schuitemaker Machines B.V. | Veenhuis Machines B.V. | Schuitemaker Industrial B.V. | Innovado B.V.
 
Marketing
 
Morsweg 18 | 7461 AG | Rijssen | Nederland                   
T +31 (0) 548 514 125
E info@svgroup.nl
 

 

Mei 2018
Rijssen