Innovado: klaar voor de verkoop

- 22 april 2016


Met de INNOVADO van Schuitemaker heeft u het enige echte volautomatische voersysteem. Vanaf het uitkuilmanagement, het rantsoenmanagement en het voerhekmanagement kunt u in één voerproces met de Innovado aan de slag.

In tijden van schaalvergroting binnen de moderne melkveehouderij, krijgt het automatiseren een steeds belangrijkere plaats. Ook de invulling van arbeid en efficiëntie spelen een steeds grotere rol. Het voerproces is een belangrijk onderdeel van het melkveebedrijf. Het betreft de hele organisatie en bedrijfsstructuur om de koe van vers voer te voorzien. Met een automatisch voersysteem is het voor de veehouder mogelijk geworden om koeien, in verschillende fases van lactatie of droogstand, een optimaal rantsoen te voeren. 

Verdergaande automatisering met bijvoorbeeld een voerrobot levert een structurele arbeidsbesparing op die jaarrond bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit. Met andere woorden, meer melk per gewerkt uur. De INNOVADO, het automatisch voersysteem van Schuitemaker,  oftewel: het volledig geautomatiseerde voerproces rechtstreeks van kuil naar koe.

Annimatie Innovado

Specificaties van de Innovado