Nieuw: Rapide met NIR-sensor voor drogestofbepaling

- 14 september 2015

Op de Rapide opraapwagen is de NIR-sensor voor drogestofbepaling in combinatie met weging, op de markt gebracht. Middels deze functie kan exact de opbrengst per lading en per perceel bepaald worden. Het wegen wordt mogelijk gemaakt door de plaatsing van weegcellen tussen het onderstel en de bak van de wagen. Tevens bevindt zich een weegcel in de trekdissel van de Rapide. Door middel van infraroodtechniek wordt het drogestofgehalte van het geladen materiaal gemeten. Met behulp van Field Track & Trace wordt de verkregen data centraal opgeslagen. Deze gegevens worden draadloos via een modem met SIM-kaart verzonden. Aan de hand van de centrale registratie kan vervolgens per perceel, maar ook binnen een perceel, inzicht worden verkregen. In het verlengde hiervan ligt de toekomstvisie dat middels de opbrengstkaart in een later stadium eveneens specifiek bemest kan worden.