Nieuwe Algemeen Directeur Schuitemaker

- 15 februari 2019

In november 2018 is bekend gemaakt, dat Wadinko N.V. een financieel belang heeft genomen in Schuitemaker. Wadinko is een regionale participatiemaatschappij die de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de regio wil bevorderen. Uitgangspunt daarbij is een langdurige deelname in nieuwe of bestaande, kansrijke ondernemingen. De deelname in Schuitemaker bestaat uit inbreng van risicodragend kapitaal, kennis en managementondersteuning.

In lijn daarmee is per 1 februari jl. de heer Gerrit de Graaf bij Schuitemaker gestart in de functie van Algemeen Directeur. In deze rol is hij eindverantwoordelijk voor de ondernemingen Schuitemaker Machines B.V. en Schuitemaker Industrial B.V..

Met de participatie van Wadinko en het recente aantreden van Gerrit de Graaf, heeft Schuitemaker een uitstekende uitgangspositie en een gezond toekomstperspectief, om haar ambities verder vorm te geven. 

“De productportfolio, het sterke merk, de organisatie en de mensen van het Schuitemaker team geven daar alle aanleiding toe” aldus Gerrit de Graaf.